Inflytande

Som föräldrar har ni möjlighet att påverka på olika sätt. Detta kan ske genom föräldramöten, samråd, drop-in och utvecklingssamtal. Vår kontakt med er föräldrar är viktig för oss. 

Föräldrasamverkan

Vi på Kullavik förskola arbetar på olika sätt med föräldrasamverkan.

Detta sker b.la genom:

Föräldramöten

Utvecklingssamtal

Drop-in

Den dagliga kontakten