Om oss

Vi pedagoger på Kullavik förskola tycker att det är viktigt att skapa en utvecklande och trygg lärmiljö där vi är delaktiga och stöttar barnen. För oss är det en självklarhet att möta och bekräfta varje barn på deras nivå och efter deras förutsättningar.

Rörelse och hälsa är ett stående inslag med promenader och skogsutflykter