Modersmålsstöd i förskola

Barn i förskola som har ett annat modersmål än svenska kan få stöd i att utveckla både modersmålet och det svenska språket.

Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare kommer till barnets förskola och deltar i den dagliga verksamheten och planerar aktiviteter tillsammans med förskolans personal.

 

Läs mer om förstärkt modersmålsstöd