Om oss

Kyviksängs förskola har tre avdelningar fördelade på två hus. En avdelning med våra blivande skolbarn, Smörblomman och två avdelningar med barn 1-5 år, Vallmon och Kattfoten. 

Förskolan är centalt belägen på Kullaviks skolväg 13 i Kullaviks centrum. Vi har en gård med stora gräsytor och lekutrustning som lockar till mycket lek och skratt.

Vad händer på förskolan

  • I arbetet utgår vi från vårt nationella styrdokument; Läroplan för förskolan, Lpfö 98, Läroplanen beskriver vilka mål vi ska sträva mot och vilka riktlinjer som finns för arbetet i förskolan. Vi arbetar också med förskolans värdegrund och uppdrag, samt barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020.
  • Vi arbetar temainriktat utifrån barngruppernas sammansättning och intressen.
  • Vi arbetar aktivt med barnens inlärningsprocesser och uppmuntrar barnen till aktivt och reflekterande lärande.
  • Kulturen är en viktig del, därför arbetar vi med musik, litteratur, bild och form och besöker teaterföreställningar och förskolebio.
  • Vi använder oss av både miljön utomhus och inomhus i vår undervisning.
  • Vi arbetar med naturen och går på skogspromenad regelbundet.
  • Vi arbetar för en hälsofrämjande förskola, där bland annat "Miniröris" ingår.

Årets händelser och traditioner

Vi arbetar med vårt kulturarv genom att fira årets olika högtidsdagar. Vi firar påsken, midsommar, advent med Lucia och julen på olika sätt.

Vi har årligen en gemensam gårdsfest då alla avdelningar träffas tillsammans med barn och föräldrar.

Under året gör barn och pedagoger gemensamma utflykter.

Har du appen?

Du kan lätt se vilken mat ditt barn äter på förskolan i dag med appen "Skolmaten". Den är gratis och kan laddas ner från Appstore eller Android market.