Förskoleklass

Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I förskoleklassen ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Syftet med förskoleklassen är att skapa en brygga mellan förskola och skola. Det är kominationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik som ger förskoleklassen dess identitet.

I länken nedan kan du läsa mer om förskoleklassens arbete på Kullaviksskolan. 

Förskoleklass Kullaviksskolan

I länken nedan kan du läsa mer om fritids på Kullaviksskolan

Fritids Kullaviksskolan