Lärkbackens förskola

Lärkbackens förskola ligger i anslutning till Frillesåsskolan i närheten av både skog, ängar och hav och erbjuder stora möjligheter för utomhuspedagogiken.

Förskolan öppnade 1989 och har två avdelningar, yngrebarnsavdelningen Måsen och äldrebarnsavdelningen Svanen.