Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom   Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett   antal frågor inom områdena:

* trivsel och trygghet
* delaktighet och inflytande
* skolmiljön
* bemötande
* kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åta och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp   av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer   svarat.

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom   Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett   antal frågor inom områdena:

* trivsel och trygghet
* delaktighet och inflytande
* skolmiljön
* bemötande
* kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åta och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp   av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer   svarat.