Praktisk information

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till   förskolan enligt schema ska detta anmälas till avdelningen via telefon   eller mail innan klockan 07:30 första dagen frånvaron gäller. Meddela   oss också när barnet kommer tillbaka igen, helst dagen innan.

 

Mat, lunch

Klicka på länken för att hitta förskolans lunchmenyer.

Mer information om maten som vi serverar på våra förskolor i   Kungsbacka, hur vi besätmmer maten och hur vi gör den med mera hittar du   via länken nedan

Maten i förskolan

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för   förskole- och skolbarn. Frsäkringen gäller när ett barn eller en elev   har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada vi länken nedan.

Kungsback kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid.   Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus   förskola i centrala Kungsbacka.

Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för all personal på förskolan.

Meddela oss om du behöver omsorg dessa dagar. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på annan förskola

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala förskolorna   verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett   urval förskolor.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation   när som helst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppigfter eller   inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst.

Självbetjäning och blanketter