Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Liljans förskola

Välkommen till Liljans förskola!

Liljans förskola tillhör pedagogiskt område Centrum som är en av tre pedagogiska områden i Kungsbacka kommun. I enheten ingår för- och grundskolor i områdena Älvsåker, Hede, Varla, Hålabäck och Kolla. Pedagogiskt område Centrum arbetar utifrån ett 1-16 årsperspektiv. 

Kontakta gärna

Liljans förskola
0300-83 64 40
liljansforskola@kungsbacka.se

Rektor Anja Hörnlund
0300-83 45 25
anja.hornlund@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter