Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen ska finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd. Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

På Liljans förskola försöker vi pedagoger dagligen ta oss tid till dig förälder i samband med hämtning och lämning. Vi lyssnar alltid till dina åsikter och tar gärna till oss av tips och idéer som kan göra verksamheten bättre.

Har du något du vill att föräldrarådet ska ta upp? Kontakta föräldrarepresentanten eller personalen på din förskola/avdelning.