Föräldrasamverkan

Vi bjuder in föräldrar för insyn och samverkan över vad vi gör övergripande i vår verksamhet. Exempel på detta har varit att vi bjudit in måltidschefer och upphandling från Kungsbacka kommun då det fanns mycket funderingar kring detta. Skolbibliotekarien från Tingbergsskolan presenterar vikten av läsning för barn och vår specialpedagog berättar om hennes roll ut i verksamheten och hur vi arbetar i vårt Barnhälsoteam.

Vi har haft föräldraföreläsning om Barn idag och föräldrarollen. En mycket uppskattad kväll av de som var där och lyssnade! Under en annan kväll presenterade förskolorna hur vi arbetar med vårt likabehandlingsarbete.

Vi diskuterade vår samverkan med de föräldrar som varit representanter på våra föräldrarepresentantsmöten och det kom fram att det är svårt att representera vad som tas upp på våra träffar. Det är svårt att förmedla vidare till övriga föräldrar. Man får heller inte in önskemål från andra föräldrar på avdelningen om vad som önskas tas upp. Vi har därför prövat ovan istället med att bjuda in samtliga föräldrar när det varit något aktuellt vilket varit uppskattat.

Framöver kommer vi stället bjuda in för samverkan när det kommit in frågor och funderingar som är gemensamma för vår verksamhet. Det viktiga är att alla föräldrar känner att de har möjlighet att påverka sitt barns verksamhet och att det känns som ett öppet och tryggt klimat att föra fram sina åsikter på förskolan.

Vi vill bjuda in alla föräldrar som är intresserade av att komma istället för representanter. För att få detta att fungera praktiskt med lokalbokning kommer vi be er anmäla er till dessa tillfällen. Kontakta gärna pedagoger eller förskolechef vad ni önskar ta upp!