Så kommunicerar vi

Kungsbacka kommuns förskolor använder sig av ett digitalt dokumentationsverktyg som heter V-klass i arbetet med barnens och förskolans utveckling. Alla barns lärande och utveckling ska finnas dokumenterat i V-klass.

Syftet med det är att

  • synliggöra barnets lärande och utveckling
  • bidra till förskolans systematiska kvalitetsarbete
  • bidra till att öka föräldrarnas delaktighet och inflytande
  • bidra till utbyte av metoder och material med andra förskolor och kommuner

Vad är nyttan för mig som vårdnadshavare?

Det blir enklare för dig som vårdnadshavare att hålla dig uppdaterad om vad som sker i förskolan och även lättare att kunna vara aktiv och bidra till barnets och förskolans lärande och utveckling. Vi hoppas också att den digitala dokumentationen gör att vi lättare kan kommunicera och informera om vårt arbete i förskolan.

Blogg och lärlogg

På avdelningens blogg lägger vi ut information och gruppdokumenation och barnets egen lärlogg används för dokumentation och reflektion kring barnets utveckling och lärande. Det är via V-klass all information kommer ut till er så var noga med att alla kontaktuppgifter stämmer för er så ni får vår information! När något nytt kommit ut på V-klass skickas alltid en notis till den e-postadress som står registrerad på ert V-klasskonto.

Vem ser informationen om mitt barn?

Bara du som vårdnadshavare och den personal som arbetar med ditt barn ser ditt barns information i V-klass. Du kan se vilka det är, längst ner på startsidan för ditt barn. Förskolan behöver även vårdnadshavarens godkännande och underskrift för att kunna använda bilder på barnet i dokumentationen.

Komma igång

För att kunna använda V-klass behöver du:

  • En dator, surfplatta eller mobiltelefon med Internet-uppkoppling.
  • En modern webbläsare t.ex. MS Explorer 9 (eller senare), Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari. (Håll din webbläsare uppdaterad så säkerställer du att allt fungerar som det är tänkt) Det går även bra med Android eller iPhone/iPad, app finner du i respektive app-affär.
  • Ett e-postkonto. Mycket av kommunikationen sker via e-post, t.ex. notiser om att det finns nytt material för att läsa på V-klass. Allt blir därmed avsevärt enklare om du har ett personligt e-postkonto inlagt. (V-klass synkroniserar all användarinformation med IST, det vill säga e-tjänsten där ni skriver in barnens schema, så se till att all information stämmer där så stämmer det i V-klass automatisk.)

Länk V-klass information