Om oss

Liljans förskola har ett centralt läge i Kungsbacka stad med närhet till både natur och kultur. Förskolegården ligger väl skyddad i vinkel mot ett grön- och bostadsområde.

På Liljans förskola går det barn mellan ett och sex år. Förskolan består av tre avdelningar; Ängen, Lyckan och Vallen. 

Vi delar in barnen i mindre grupper under större delen av dagen. Vi håller oss inom Skolverkets rekommenderade riktmärken med antal barn per grupp vilket innebär att 1-3 åringarna är upp till 12 till antalet och 4-5 åringarna upp till 15.

Hos oss är tryggheten i centrum och vi respekterar alla barns åsikter och bemöter dem utifrån deras förutsättningar. Vi värnar också om en god föräldrakontakt. Lek i alla dess former liksom bilderboksläsning, miljöarbete, sång och kreativt skapande är områden som vi prioriterar i vår verksamhet.