Våra förbättringsområden

Här presenterar rektor de förbättringsområden vi har på förskolan.

 

Rutiner kring modersmålsstöd i förskolan har förändrats. Vi behöver utveckla vår dialog med modersmålslärarna om hur vi kan arbeta med stödet integrerat i vår verksamhet.

Att fortsätta arbeta aktivt med att anpassa barnens lärmiljöer utifrån behov.