Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Liljans förskola tillhör pedagogiskt område Centrum, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Anja Hörnlund, ansvarig för pedagogiskt område Centrum är verksamhetschef Maria Eriksson

I enheten ingår för- och grundskolor i områdena Älvsåker, Hede, Varla, Hålabäck och Kolla. Pedagogiskt område Centrum arbetar utifrån ett 1-16 årsperspektiv.