Språk och boksamtal

För att främja barnens språkutveckling läser vi mycket böcker och samtalar kring det vi läst i så kallade boksamtal. Vi har ett sagorum där vi läser böcker och berättar sagor.

Detta året har vi valt att jobba med Lena Landström som bland annat har skrivit böckerna om Bu och Bä. Tidigare läsår har vi arbetat med Barbro, Lindgren, Stina Wirsén, Pija Lindenbaum, Jan Lööf, Alfons Åberg-böckerna (Gunilla Bergström), Mamma mu-böckerna (Jujja Wieslander), Inger/Lasse Sandberg, Astrid Lindgren och Sven Norqvist.

Vårt mål med att närläsa en författare är att vi vill ge barnen en förståelse för vad en författare och illustratör är, visa på bildens betydelse och att de ska få lära känna en författare och hans eller hennes böcker. Vi avslutar vårt bok-tema med en bokfest på vårterminen. Då brukar vi bland annat läsa, dramatisera och bjuda in till vernissage.

Allas barnbarn

En gång i veckan får vi också besök av en person från Allas Barnbarn som läser för våra barn.

Riksföreningen Allas Barnbarns hemsida

Bokutlåning

På Liljans förskola har vi ett samarbete med biblioteket vilket innebär att vi lånar ut biblioteksböcker direkt på förskolan. Vi har faktaböcker, bilderböcker för alla åldrar, kapitelböcker och böcker på andra språk och vi byter ut böckerna ungefär var tredje vecka. Bilderböckerna får lånas hem två till tre dagar och kapitelböckerna cirka en vecka. Både bland barnen och föräldrarna uppskattas detta mycket eftersom det är enkelt att låna och läsa nya böcker.

Här nedan finns länkar till bokteman vi har närläst om ni vill läsa mer om dem:
Lena Landström
Sven Nordqvist
Astrid Lindgren
Barbro Lindgren 
Mamma Mu
Jujja Wieslander
Pija Lindenbaum
Jan Lööf
Alfons Åberg