Barnsäkerhet på Liljan

Det finns några saker som är bra att tänka lite extra på hos oss på Liljan.

Grindarna

Grindarna in till förskolegården får bara öppnas av vuxna och måste alltid stängas och kedjas ordentligt efter det att ni passerat, både när ni går in och när ni går ut. Det är heller aldrig tillåtet att som vuxen hoppa över eller lyfta barn över staketet.

Kläder

Lekande barn är aktiva. Med kroppen utforskar de både världen och sin egen förmåga och att springa, hoppa och klättra hör till vardagsaktiviteterna. Genom att se till att ditt barn har kläder och skor som är lätta att röra sig i och inte har snören eller någon luva som kan fastna i lekredskapen, kan du bidra till ditt barns säkerhet.

Ansvar

Vi pedagoger har alltid ett ansvar för ditt barn när det vistas såväl inne som ute på förskolan. Detta gäller också när du lämnar och hämtar och det är därför viktigt att överlämnandet av barnet mellan oss är tydligt både när ni kommer och när ni ska gå hem. Det är också viktigt att du som förälder meddelar oss på förhand om någon annan än du själv ska hämta ditt barn eftersom vi annars inte låter barnet lämna förskolan.

Olycksfall

Trots förebyggande säkerhetsarbete för att minimera olycksfallsriskerna på förskolan händer det tyvärr ibland ändå att olyckan är framme. Vi rapporterar detta till kommunen genom att skriva en avvikelserapport som du som förälder får underteckna. Genom kommunen är ditt barn försäkrat och försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar på förskolan och också på fritiden.