Lilla lokets förskola

Lilla Lokets förskola ingår i Åsa Gårdsförskolor. Vi ligger på Kläppavägen, i anslutning till Åsa Gårdsskolan som vi har ett nära samarbete med. Det är gångavstånd till Kvarnskogen och havet.

Förskolan finns i två hus med grupper (team) som är indelade utefter ålder eller intresse. Lilla lokets förskola undervisar barnen i bland annat språk och teknik. Tillsammans med barnen ändras lärmiljöerna inne hos teamen. Alla team arbetar utefter projekt där barnens intresse och inflytande är det som driver projektet framåt.

Här kan du läsa mer om Intraprenaden

Kontakta gärna

Lilla Lokets förskola
0300-83 37 20
lillaloketsforskola@kungsbacka.se

Förskolechef Anna Eriksson
0300-83 68 09

Fler kontaktuppgifter