Om oss

Välkomna till Lilla lokets förskola, en del av Åsa Gård.

 På Åsa Gårds förskolor ska alla barn få en bra start i det livslånga lärandet. Barn, föräldrar och personal ska trivas och känna trygghet. Vi sätter barnen i främsta rummet och samarbetar för att skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande samtidigt som det finns utrymme för lugn och ro.

Vi vill att vår lärmiljö ska vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. Lärmiljöerna ska förändras utifrån barnens intressen och tankar.

Kunskap är en färskvara i ständig utveckling och förändring. Miljö, material, situationer och tillgången till olika uttrycksmedel skapar lärandesituationer för både barn och vuxna. För oss är relationen i centrum och mötet mellan barn/barn och barn/vuxna i ett utforskande och nyfiket förhållningssätt, är en nödvändig utgångspunkt i vårt arbete med barnen. Vi vet att allt lärande konstrueras tillsammans i meningsfulla sammanhang.

Vårt uppdrag är att ge barnen de verktyg de behöver för att bli demokratiskt aktiva, nyfikna och uppfinningsrika, i en värld där vi människor är beroende av varandra.  Alla barn har styrkor, både individuellt och utifrån sitt sociala och kulturella sammanhang. Vi vill arbeta vidare med att stärka barnens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar för att på bästa sätt förbereda dem för framtiden. Det härliga budskapet ”Jag vill, jag kan, jag vågar ” ska vara en självklarhet för varje barn.