Våra förbättringsområden

Kvalitetskompassen, period 1. Övergångar och samverkan

Kvalitetskompassen, period 2. Normer-värden-inflytande och ansvar

Kvalitetskompassen, period 3. Utvecklin-lärande-kunskaper-betyg och bedömning