Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Stora Lokets förskola ingår i pedagogisk enhet Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Anna Eriksson, ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förskolan drivs tillsammans med Lilla Loket och Åsa Gårdsskola som en Intraprenad

Förvaltningen för Förskola och Grundskola

Avelningarna arbetar i team som för närvarande är åldersindelade.