Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden. Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Lilla lokets förskola ingår i pedagogiskt område Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Sofia Axell, ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef  Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola

Avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar

Nallevagnen

Lekvagnen

Stinsen

Rallaren

Avelningarna arbetar i team som för närvarande är åldersindelade.