Enkät

Nu är det dags för Kungsbacka kommuns årliga enkät där elever och vårdnadshavare ges möjlighet att utvärdera verksamheten i våra för- och grundskolor.
Enkäten riktar sig bland annat till grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8. De besvarar enkäten under skoltid. Vårdnadshavare till  elever i årskurs 2, 5 eller 8, samt de med barn i förskola och förskoleklass, får också enkäten skickad till sig och besvarar den via en personlig länk.
Läs mer om elevenkäten via länken nedan.