Om oss

Lindströms förskola ligger i kommundelen Anneberg/Älvsåker, ca 7 km från Kungsbacka centrum, mot Lindome. Vi har nära till skogen. och är granne med hembygdsgården, Lindströmsgården och Älvsåkersskolan. Lindströms förskola tillhör pedagogiskt område Centrum.

På förskolan delas barnen in i grupper utifrån Skolverkets riktlinjer om minskade barngrupper under större delen av dagen. Barnen i grupperna är indelade efter ålder, fördelat på grupperna Skalman, Bamse och Lille Skutt.

På vår förskola arbetar vi för att skapa goda möten och relationer (Relationell pedagogik) mellan barn/barn och barn/pedagog. Relationer som ligger till grund för  möjligheten till undervisning, trygghet, tillit, tillhörighet, gemenskap, utveckling, lärande och lek.
Barnens behov och intressen vägleder oss när vi utformar våra lärmiljöer och verksamhetens innehåll.
Vårt arbete genomsyras av våra styrdokument samt den tanke som ligger bakom vår vision:

 

Lindströms förskola tillhör pedagogiskt område Centrum.