Modersmålsstöd i förskola

Barn i förskola som talar ett annat språk än svenska kan få stöd i att utveckla sitt modersmål. Det är viktigt att kunna fortsätta med sitt modersmål för att kunna lära sig bra svenska. Ord och begrepp man kan på sitt modersmål är lätta att ta med till svenskan. Kontakta oss om du vill ha mer information om modersmålsstöd i förskolan.

Förskola & Grundskolas introduktionsteam