Kontaktuppgifter Barnhälsoteamet

Förskolechef

 

Skolpsykolog

Ulla Hansson
0300-83 69 06
ulla.hansson@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Pettersson
0300-83 68 36
christina.pettersson@kungsbacka.se