Barn- och elevhälsa

Arbete med barnhälsa är en del av förskolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan ansvarar för att barnen trivs, mår bra och är trygga. Vi har ett barnhälsoteam som är knutet till förskolan.

I barnhälsoteamet på Maleviks förskola ingår rektor, skolpsykolog och specialpedagog

Kontaktuppgifter Barnhälsoteamet

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan