Våra förbättringsområden

Utifrån resultaten på brukarenkäten och medarbetarenkäten kommer förskolan att arbeta extra med följande områden:

  • att öka barninflytandet,
  • att utveckla det systemattiska kvalitetsarbetet på några avdelningar,
  • att hemmen får utökad kunskap om målen förskolan/avdelningen arbetar med och på vilket sätt man gör det,
  • att samarbetet över/mellan avdelningarna utökas samt
  • läsförståelsestrategier.