Arbete mot mobbning och likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hitta du vår plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier  och annan kränkande behandling i förskolan.

Likabehandlingsplan förskolan Maneten

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och vad du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet