Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

•trivsel och trygghet
•delaktighet och inflytande
•skolmiljö
•bemötande
•kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar. Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

I dokumentet nedan hittar du vår förskolas resultat från senaste enkät

Resultatlänk publiceras snart