Våra förbättringsområden

Förskolans förbättringsområden inför 2014-2015

  • Trivsel och trygghet: Utvärdera inskolningen och ta lärdom om hur vi kan förbättra den till nästa år .
  • Delaktighet och inflytande: Utveckla bloggen för föräldrarna på Unikum. Göra föräldrarna mer delaktiga runt verksamhetens pedagogiska innehåll och ta del av föräldrars tankar .Detta gör vi i de dagliga samtalen och olika mötesforum.
  • Kunskap och lärande: Göra föräldrarna delaktiga i barnens lärande och utveckling.