Kontakta oss

Förskolans besöksadress

Mariedals förskola
Smedvägen 5
439 34 Onsala
mariedalsforskola@kungsbacka.se 

Förskolans avdelningar och telefon

Bamse
0300-83 58 14
070-081 82 44

Husmusen
0300-83 58 20
070-081 82 46 

Katten Janson
0300-83 58 19
070-081 82 47 

Förskolechef

Katharina Wikström
0300-83 58 01
katharina.wikstrom@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogiskt område Norr

Tommy Korsell
0300-83 57 41
tommy.korsell@kungsbacka.se 

Barn och elevhälsoteam

Gunilla Starck, specialpedagog/talpedagog
0300-83 45 42
gunilla.starck@kungsbacka.se

Christina Pettersson, specialpedagog
0300-83 68 36
christina.pettersson@kungsbacka.se

Anna Bäckman, psykolog
0300-83 55 51
anna.backman@kungsbacka.se 

IKT pedagog

Mia Moberg
0300 - 83 58 24
mia.moberg@kungsbacka.se