Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är tygga.

Vid behov har vi tillgång till specialpedagog, psykolog och talpedagog.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan