Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Olasgårdens förskola tillhör pedagogisk enhet Söder. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor och ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola