Praktisk information

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan enligt schema ska detta anmälas till avdelningen via telefon eller mail innan klockan 7:30 första dagen frånvaron gäller. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, helst dagen innan.

Ditt barn ska ha en feberfri dag innan han eller hon kommer tillbaka till förskolan.

På Region Hallands hemsida kan du få mer praktisk information om hjälp och vård när ditt barn är sjukt.

Hur gör vi när barnen blir sjuka

Mat, lunch

Klicka på länken för att hitta förskolans lunchmenyer

Vad blir det för lunch?

Mer information om maten som vi serverar på våra förskolor i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan.

Maten i förskolan

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signehus förskola i centrala Kungsbacka.

Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för alla personal på förskolan.

Meddela oss om du behöver omsorg dessa dagar. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på annan förskola.

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala förskolorna verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst.

Självbetjäning och blanketter