Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Pepparrotens förskola tillhör pedagogisk enhet Söder. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Linda Kullenberg och ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola

Pepparrotens förskola ingår i område Fjärås-Gällinge tillsammans med:

  • Stegatorps Förskola
  • Prästgårdsängens Förskola
  • Ögärdets Förskola
  • Måå Förskola
  • Gällinge Förskola
  • Olasgårdens Förskola

Rektor Linda Kullenberg ansvarar för Pepparrotens och Ögärdets förskola.

Avdelningar

Pepparrotens förskola har tre avdelningar med plats för totalt 60 barn.

  • Måsen med de yngsta barnen från 1 år.
  • Svanen med de lite äldre barnen.
  • Anden med de äldsta barnen.