Grön Flagg

Pölagårdens förskola är Grönflagg-certifierad och det innebär att vi ständigt strävar efter att utveckla en hållbar miljö.Vi odlar vår egen potatis och andra grönsaker och vi har en egen kompost. Vad som är våra fokusområden just nu i arbetet med barnen är kompost, kretslopp, odling samt vår utemiljö. Hela förskolan arbetar tillsammans med detta som ett gemensamt projekt under hela året.