Om oss

Prästgårdsängens förskola ligger i centrala Fjärås. Förskolan har fyra avdelningar och startade hösten 2008. Avdelningarna Jordgubben och Lingonet är för de äldre barnen och Hallonet och Smultronet är för de yngre.

Förskolan är unik eftersom den är Sveriges energieffektivaste förskola. Huset är byggt efter "passivhusmodellen" som innebär att den är självuppvärmande. Värmen kommer alltså från barn, personal och den värme som maskiner alstrar, till exempel kyl och frys. Vi har en forskare från Lund som gör ett projekarbete om vårt värme och ventilationssystem.

Vår mat som serveras dagligen,kommer från Måhaga äldreboende, tvärs över gatan.

Inriktning och profil

Miljöförskola
Prästgårdsängens förskola profilerar sig som en miljöförskola. Hållbar utveckling är ett genomgående tema i arbetet med barngrupperna.

Vi är en grön flagg certifierad förskola. Med jämna mellanrum rapporterar vi in vårt resultat till stiftelsen "Håll Sverige rent". Detta arbete ingår som en naturlig del i vår verksamhet.

Sagan
Sagan är en viktig del av vårt arbetssätt och varje år väljer vi en ny bok som alla avdelningar arbetar med under ett läsår. Vi utgår från sagan för att uppnå våra styrdokuments mål. Vi arbetar med boken både enskilt på avdelningarna och gemensamt i huset. Med jämna mellanrum kommer sagans karaktärer och besöker barnen och vägleder oss i vårt arbete. År 2010 fick vi Bibbi Malmgrens bokstipendium.

Hemliga 6:an
För våra äldsta barn som skall börja skolan nästa läsår har vi en grupp som vi kallar för hemliga 6:an. Tillsammans träffas vi en gång i veckan där barnen har inflytande i det vi skall göra ihop. Det kan vara till exempel att barnen vill att vi ska åka buss och besöka Naturhistoriska muséet.

Fokusområde
Varje läsår väljer vår rektor ett fokusområde som till exempel matmatik, svenska eller naturvetenskap. Varje avdelning väljer sedan inriktning inom området som vi bygger vår dokumentation på.

Arbetssätt
Förskolans arbetssätt styrs av läroplanen, Lpfö 18, kommunens skolplan, skollagen och barnkonventionen.

Prästgårdsängens förskolas arbetsplan

Årets händelser

Utöver högtider så har vi Prästgårdsängsloppet, gårdsfest och avslutningsfest på vårt tema. Sedan 2012 anordnar vi även kängurudagen som är en rikstäckande dag där vi fokuserar på matematik.