Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Prästgårdsängens förskola tillhör pedagogisk enhet Söder. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor och ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola

Avdelningar

Prästgårdsängens förskola har fyra avdelningar. Jordgubben och Lingonet är för de äldre barnen och Hallonet och Smultronet är för de yngre.