Om oss

Presse Park består av fyra avdelningar:
Hajarna 1-2 år
Krabborna 3 år
Sköldpaddorna 4 år
Bläckfiskarna 5 år

Förskolan är Reggio Emilia inspirerad. Reggio Emilias filosofi härstammar från en by i Italien och vilar på tre grundfundament:

Den första grundfundamentet är att man ser barnen som kompetenta och nyfikna med en inneboende kraft att vilja utforska världen. Med det menas att barnen får lära sig genom att använda alla sina sinnen och språk, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. Det viktiga är inte produkten utan processen.

Det andra grundfundamentet är miljön som den tredje pedagogen. Med det menas att miljön skall vara tydlig, utmanade och skapa möjligheter till möten. Miljön skall signalera vad som är i fokus på avdelningen. Materialet skall vara utforskande , berikande och utmanande och finnas tillgängligt för barnen och vara ett komplement till saker som de inte har hemma. Vi ser förskolan som en experimentverkstad där barnen får testa sina hypoteser.

 Det tredje grundfundamentet är den medforskande pedagogen. Med det menas att pedagogen utforskar världen tillsammans med barnen och bejakar olikheter, solidaritet och samarbete. Detta sker genom lek ,skapande och genom att utforska fantasi och verklighet för att ge barnen möjlighet att använda sina hundra språk. Pedagogerna lyssnar in barnen och tar tillvara på deras tankar och utmanar dem vidare i deras utveckling och lärande och meningsskapande.

 Vi ser det relationella samspelet som en förutsättning för utveckling och lärande och därför delar vi medvetet in barnen i mindre projketgrupper under dagen för att skapa möjligheter till lärande och att utveckla relationer.

Pedagogerna dokumenterar den pedagogiska verksamheten genom att samla in material t.ex. foton, filmer och anteckningar från projektarbetet. Dessa reflekterar sedan pedagogerna och barnen kring för att se hur arbetet tas vidare.