Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:
•trivsel och trygghet
•delaktighet och inflytande
•skolmiljön
•bemötande
•kunskap och lärande

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

I dokumentet nedan hittar du vår förskolas resultat från senaste enkät.

Resultatlänk publiceras snart