Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor har en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan.

Vår vision

All personal har som uppgift att ge barnet förutsättningar för god omsorg och undervisning. Miljön ska vara trygg, rolig och lärorik och barnen skall komma till en stimulerande och utvecklande miljö där deras kunskaper, förmågor, olikheter och utvecklingsmöjligheter värderas och tas tillvara.

Sandlyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbing och trygghet