Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnnas med som grunden när vi planerar vår verksamhet.

Du som förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har vi föräldramöten där det finns möjlighet att diskutera verksamhet.

Samråd

Du får gärna engagera dig i vårt samråd, där träffas man 2-3 gånger per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.

Samråd Kullaviks förskolor och Kullaviksskolan