Organisation

Förskolan har två hus röda huset och blå huset. Det är två grupper i varje hus och barnen delas in i mindre grupper under dagen.

Sandlyckans förskola ligger långt norrut i Kungsbacka kommun, ett par kilometer från Kullaviks centrum. Förskolan tillhör pedagogisk enhet Norr.

Pedagogisk enhet Norr

Kungsbacka kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Sandlyckans förskola ingår i pedagogisk enhet Norr. Ansvarig för verksamheten på förskolan är Ingela Åstrand, ansvarig för pedagogisk enhet Norr  är Tommy Korsell.

I Kullaviksområdet finns tre stycken förskolor; Sandlyckan, Spårhaga och Kyviksängs förskolor.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola