Praktisk information

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt eller annan anledning inte kommer till förskolan enligt schema ska detta anmälas till avdelningen via Vklass före klockan 07:30 första dagen frånvaron gäller.  Meddela oss också via Vklass när barnet kommer tillbaka igen,  helst dagen innan. 

På Region Hallands hemsida finns en broschyr "Hur gör jag när barnen är sjuka?" Informationen riktar sig till föräldrar med barn i förskolan och är tänkt som en vägledning. Klicka gärna på länken för att komma till broschyren.

Hur gör man när barnen är sjuka?

Frukost, lunch och mellanmål

Klicka på länken för att hitta förskolans lunchmenyer
Vad blir det för lunch 

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller elev har skadat sig genom ett olycksfall. 

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler skada vi länken nedan.

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kalas normalarbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala kungsbacka.

Fyra dagar på år har vi gemensamma kompetensutvecklingsdagar för all personal på förskolan.

Meddela oss om du behöver omsorg vid dessa tillfällen, vi erbjuder då ett alternativ; det kan exempelvis vara plats på annan förskola

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala förskolorna verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor i kommunen.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhälst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgifter med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst.

Självbetjäning och blanketter