Barn- och elevhälsa

Arbete med barnhälsa är en del av förskolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola ansvarar för att barn och elever trivs och är trygga.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan