Om oss

Centralt i Kungsbacka ligger Signeshus förskola. Förskolan har barn från ett år till fem år. Vi har tre barngrupper, Blåbäret, Smultronet och Hallonet.

Personalen som arbetar i arbetslag och öppnar och stänger huset gemensamt.  Arbetslagen i förskolan består av förskollärare och barnskötare. 

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid. Möjlighet till omsorg på obekväm arbetstid på kvällar och helger finns på Signeshus förskola. För ansökan:

Omsorg på kvällar och helger

Fyra dagr per år har vi gemensam utbildning för all personal på förskolan.

Nästa tillfälle för fortbildning av personal är preliminärt måndag den 18 juni. Vi återkommer med mer information längre fram i vår. 

Meddela oss om du behöver omsorg dessa datum. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på annan förskola.

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala förskolorna verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor.

Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbning. Det är viktigt att vårdnadshavare är delaktiga i sina barns lärande, utveckling och uppförande. Vi vill även ge barnen inflytande och ansvar för sitt eget lärande.

Signeshus miljö för lärande ska sträva efter att:

  • Ha en hög måluppfyllelse.
  • Skapa en dimension som är varm, vänlig och harmonisk.
  • Arbeta utifrån Relationell pedagogik med hjälp av de tre stöden: socialt, emotionellt och kognitivt.
  • Erbjuda parallella och samverkande upplevelser för alla fem sinnen som barn naturligt använder sig av i lek, lärande och utforskande.
  • Vara föränderlig och flexibel och ha en förmåga att kunna anpassas och förändras efter behov.
  • Uppmuntra till gemensamhet.
  • Uppmuntra konstruktion på olika plan.
  • Underlätta för dokumentation av barnens och pedagogernas lärande.