Organisation

Signeshus förskola ingår i Björkris spåret och tillhör pedagogisk enhet Centrum.

Signeshus förskola har två avdelningar, Humle och Dumle. Ansvarig förskolechef är Katarina Skoogsberg.