Organisation

Signeshus förskola ingår i Björkris spåret och tillhör pedagogisk enhet Centrum.

Signeshus förskola består av tre barngrupper. Hallonet, Blåbäret och Smultronet är de tre grupperna och alla håller skolverkets riktlinjer med färre barn i grupperna. Ansvarig rektor är Katarina Skoogsberg.