Om oss

Välkommen till Snickargårdens förskola!

Björkris, Älvsåker och Hede skolor och förskolor har en vision som lyder:

Vi lär för livet - tillsammans skapar vi framtiden

På Snickargårdens förskola vill vi att alla barn ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Här möter barnen pedagoger som stöttar varje enskilt barns behov och värnar om att alla barn känner en tillhörighet med barngruppen och personalen på förskolan på förskolan. Vi ser barns olikheter som en tillgång. Genom gruppen har barnen möjlighet att ta tillvara på varandras olika erfarenheter och kunskaper och lära tillsammans.

Vi har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där vi utformar förskolans inne- och utemiljö efter barnens behov och intressen, vilket ger dem möjlighet att lära känna sig själva och få tillit till sin egen förmåga.

Läs mer på Reggio Emilia Institutet. (Öppnas i nytt fönster)

Snickargården har två avdelningar och fyra barngrupper. Findus 1 och Findus 2 (1-3 år) Pettson 1 och Pettson 2 (3-5 år). Vi anpassar respektive avdelnings material, möblering, rutiner och bemötande efter barnens behov. I våra skapande aktiviteter t ex bild och form, rörelse och rytmik, får barnen möjlighet att uttrycka sig och bearbeta begrepp genom att pröva på olika material och använda hela sin kropp.

Under verksamhetsåret arbetar vi med projekt, där vi lyfter fram och använder oss av ämnen som intresserar barnen i gruppen. Dessa ämnen bildar basen för att locka till nyfikenhet och lust i lärande situationer med olika innehåll.