Praktisk information

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan enligt schema ska detta anmälas till avdelningen via telefon eller mail innan kl. 7:30 första dagen frånvaron gäller. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, helst dagen innan. Det går alltid bra att tala in ett meddelnade på vår telefonsvarare de tider förskolan inte är öppen eller om vi av annan anledning inte svarar i telefonen.

På Region Hallands hemsida finns broschyren Hur gör vi när barnen blir sjuka. Informationen riktar sig till föräldrar med barn i förskolan och är tänkt som en vägledning. Klicka på länken för att komma till broschyren

Hur gör vi när barnen blir sjuka

Mat, lunch

Klicka på länken för att hitta förskolans lunchmenyer

Vad blir det för lunch?

Mer information om maten som vi serverar på våra förskolor i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den hittar du via länken nedan

Maten i förskolan

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka.

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala förskolorna verksamheten efter efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor.

Omsorg på kvällar och helger

Studiedagar

Fyra dagar per läsår har vi gemensam utbildning för all personal på förskolan. Vanligen är de förlagda två dagar på höstterminen och två på vårterminen. Utöver detta har även alla förskollärare i Kungsbacka kommun ytterligare 8 timmar/termin till komptensutveckling.

Meddela oss om du behöver omsorg dessa datum. Maila eller ring rektor Angelica Stäring, angelica.staring@kunsgabcaka.se. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på en annan förskola.

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legetimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst:

Självbetjäning och blanketter