Organisation

Spårhaga förskola är uppdelad i två hus med två avdelningar i varje. Junibacken och Körsbärsdagen är syskonavdelningar det vill säga barn mellan 1 år och 5 år. Avdelningarna Lönneberga för de lite yngre och Katthult för de lite äldre barnen.

Pedagogisk enhet Norr

Kungsbacka kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor

Spårhaga förskola ingår i pedagogisk enhet Norr, ansvarig för verksamheten på förskolan är Ann-Britt Eriksson, ansvarig för pedagogisk enhet Norr är Tommy Korsell.

I Kullaviksområdet finns tre stycken förskolor;  Spårhaga, Sandlyckan och Kyviksängs förskola.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola